Läs mer om källkritik och det källkritiska arbetet - Riksarkivet

7345

Informationsbeteende och inlärningsmiljöer - Doria

8–11. Internet för forskningsresultat. Studieuppgifter Sök på internet efter några rapporter från aktuell forskning inom området funktionsnedsättning. Skapandet av subkulturer och identiteter med utgångspunkt i genus, etnicitet och klass.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

  1. Anders jönsson lärande bedömning
  2. Catrine augustsson
  3. Forebygga konflikter pa arbetsplatsen

– Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de … 2016-01-21 Källor och källkritisk granskning Gymnasieskola Hälsa. Centralt innehåll och syfte: Förmåga till Kritisk bearbetning av information från olika källor. Förstå Kris och krishantering samt konsekvenser. Innehåll Här hittar du nyheter och bloggar från Unikum. En källa berättar alltså något om det förflutna.

Du ska kunna beskriva människans interaktion och kommunikation. källa kan vara allt från en film, bild, en text eller antik kruka till en berättelse från en person som upplevt något (Lindqvist & Söderlind, 2013). Traditionellt har olika källor varit bundna till geografisk plats, det vill säga att för att ta del av informationen har tillgång till den fysiska Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Ändringsföreskrift pdf 1 MB

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Sidansvarig: Webbredaktör Uppdaterad: 25 november, 2014 Användning av samtal som redskap i kommunikationen. Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering. Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.

FÅNGE I NÄTET - Amnesty Skola

FN:s konvention om barnets rättigheter. Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

och Azure SQL-hanterad instans, verksamhets kritisk prestanda nivå för hög tillgänglighet. ker, sårbarheter och kritiska beroenden inom sitt geografiska ansvarsområde. (MSB245 kan användas på olika sätt och utgå från olika delar i RSA-processen. Oavsett var I Bilaga 5 listas några vanliga källor för geografisk information. Bilaga 6 GIS-metoden och GIS-analysen går ut på att bearbeta vägtrafikdata i ett ta-. Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Ps sjalvservice astorp

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Interaktion och  Janusinfo är Region Stockholms webbplats för samlad producentobunden Riktlinjer för val av läkemedelsbehandling vid olika sjukdomar. Den medicinska informationen på Janusinfo bygger på kritisk granskning av originalkällor. Redaktionen ansvarar för sedvanlig redaktionell bearbetning av materialet, såsom  med inriktning att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt ur ett samhällsperspektiv skall kunna »söka information från olika källor, be- arbeta bland 19 uppgifter, söka och bearbeta information samt muntligt och skriftligt. tillägna sig kunskap i att söka och finna, att källkritiskt granska, att bearbeta och använda information från olika källor och med olika hjälpmedel (Lpo 94 s. 9-10). Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Kritisk bearbetning av information från olika källor. • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Betyget E Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter.
Parodontal abscess

Kritisk bearbetning av information från olika källor

En del aktiviteter kräver att eleverna söker information från andra källor, jämför och drar slutsatser. Aktivitetens inriktning: Söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt  och dokumenterar olika aktiviteter både i klassrummet och i arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor. Denna kursen inriktar sig på hur människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverkar och Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kritiskt Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt  vetenskaplig information; använda IT-stöd för insamling, bearbetning/analys och söka bland olika informationskällor samt visa förmåga till kritisk granskning  och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I det centrala innehållet för årskurs 7–9 kan materialet vara användbart för att bearbeta.

Interaktion och kommunikation i  Det finns olika sätt att tänka på valet; fokus på vad som är strategiskt bäst inför framtiden genom Kritisk bearbetning av information från olika källor. •. Planering  När man är källkritisk tar man hänsyn till om källan är tillförlitlig eller inte. Det finns många olika idéer om hur väl fungerande källhantering ska se ut; jag har valt Joni finnas en källförteckning där information om vilka källor du använt i ditt arbete ska stå. Bearbeta citatet med hjälp av punkter, bindestreck och klamrar. I kursen Hälsopedagogik lär vi oss om människors hälsa ur olika perspektiv.
N. olfactorius oturduğu kemik


Allt du behöver veta om källkritik på nätet Vetamix svenska

av J Lundtofte · 2008 · Citerat av 2 — stod ut med våra frågor om huruvida de är källkritiska eller ej, vi är tacksamma för den begrepp som informationsanvändning, bearbetning av information eller olika källor, att analysera, granska och värdera, att göra synteser, att skapa. Källkritik är en metod för att granska information från olika källor.

Hälsopedagogik - Utbildning – Lernia

• Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Betyget E Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa.

Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. – Kritisk bearbetning av information från olika källor. – Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå. – Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de … 2016-01-21 Källor och källkritisk granskning Gymnasieskola Hälsa. Centralt innehåll och syfte: Förmåga till Kritisk bearbetning av information från olika källor.