Diarium, arkiv och sekretess - Ekerö kommun

6961

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Du har rätt att ta del av de flesta handlingar och uppgifter som finns hos Du kan bland annat komma och titta på kommunens handlingar som är offentliga. styr över till exempel barnomsorg, bygglov och även äldreomsorg. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Här kan du läsa om olika handlingar som kan behövas när du ansöker om bygglov, förhandsbesked, marklov och rivningslov. Du kan också  Handlingar är allt som innehåller information på något sätt; texter, bilder eller information lagrad på något annat sätt i en dator, även mejl inkomna till kommunen  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – alla som vill ska kunna läsa, titta eller lyssna  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika  Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa.

Är bygglov offentlig handling

  1. Zonterapi vanster fot
  2. Polisanmälan översätt till engelska

Vad gäller bygglovshandlingar så borde de hanteras som allmän offentlig handling och ska lämnas ut till den som så begär utan begäran om att uppge vem man är eller vad man har för syfte med informationen. Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan alla få insyn i Boverkets arbete. Skyndsamhetskravet När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa Ett överklagande som inkommit till en byggnadsnämnd är således en allmän handling, som en person kan begära att få ta del av. Ett överklagande ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet och den information som behövs för att myndigheten ska kunna komma i kontakt med honom eller henne (19 § förvaltningslagen).

Huvudregeln är att handlingen också ska vara offentlig, såvida det inte finns några grunder för sekretess enligt Sekretesslagen. Vad gäller bygglovshandlingar så borde de hanteras som allmän offentlig handling och ska lämnas ut till den som så begär utan begäran om att uppge vem man är eller vad man har för syfte med informationen. 2016-05-20 Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga.

Ta del av allmänna handlingar - Håbo

För allas trevnad har Ängelholms kommun fastställt riktlinjer och råd för hur uteserveringarna ska utformas och placeras. Offentlig handling. Ett ärendes gång.

JO dnr 3702-2008 lagen.nu

En handling är offentlig om den är att betrakta som en allmän handling och den inte omfattas av sekretess. Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess.

Är bygglov offentlig handling

2017-11-16. Chefen i Fokus nr 4 2017.
Grundlön grävmaskinist

Är bygglov offentlig handling

Alla handlingar är allmänna, men kan vara offenliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när det har kommit in till kommunen. av ritningarna och andra bygglovshandlingar hos byggnadstillsynen enligt på Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta  Handlingen anses då inte som allmän och är därmed inte offentlig. Meddelarfrihet.

Telefon: 08-535 300 00 Ritningar och handlingar för bygglov När du ansöker om lov eller gör en anmälan krävs ritningar och andra handlingar som beskriver ditt projekt. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Dina gamla husritningar är en offentlig handling och därför finns dessa väldigt ofta i kommunens arkiv. Du behöver veta adressen eller fastighetsbeteckningen för ditt hus för att kommunen ska kunna hjälpa dig. Om det skulle saknas kan vi enkelt ta fram digitala ritningar utifrån bilder på ditt hus. För att vi ska kunna göra en korrekt och snabb handläggning av din ansökan är det viktigt att du skickar in rätt handlingar.
Är kapitalförsäkringar skattefria

Är bygglov offentlig handling

Vilka handlingar behövs för att söka bygglov? Hur ska ritningarna se ut? För att vi ska kunna göra en korrekt och snabb handläggning av din ansökan är det viktigt att du skickar in rätt handlingar. Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vad du ska göra.

Vilka handlingar behövs för att söka bygglov? Hur ska ritningarna se ut?
Ljudboksinlasare lon


Maska personnummer? :Utgivarna

Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem.

Bygglov - Härnösands kommun - Kundo

För att den ska bli allmän krävs också att den har expedierats eller att ärendet som handlingen hänför sig till har slutbehandlats. En bygglovsansökan blir allmän handling då den har inkommit till behörig myndighet, det vill säga byggnadsnämnden, se 2:3 och 2:6 Tryckfrihetsförordningen . Huvudregeln är att handlingen också ska vara offentlig, såvida det inte finns några grunder för sekretess enligt Sekretesslagen. Vad gäller bygglovshandlingar så borde de hanteras som allmän offentlig handling och ska lämnas ut till den som så begär utan begäran om att uppge vem man är eller vad man har för syfte med informationen. Gamla bygglovsritningar finns ofta sparade i kommunens arkiv. Ritningarna räknas oftast som offentlig handling och du har då rätt att få ut vilka av ritningarna som du vill.

Vad gäller bygglovshandlingar så borde de hanteras som allmän offentlig handling och ska lämnas ut till den som så begär utan begäran om att uppge vem man är eller vad man har för syfte med informationen. Gamla bygglovsritningar finns ofta sparade i kommunens arkiv. Ritningarna räknas oftast som offentlig handling och du har då rätt att få ut vilka av ritningarna som du vill.