Stockholms stads kemikalieplan - Sveriges miljömål

6864

Så arbetar staden med klimat och miljö - Stockholms stad

Nämnden fastställer lokala miljömål, handlingsplan för kulturnämnden 2020 Kulturförvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Varje år ska samtliga förvaltningar och bolag inom Region Stockholm revidera gällande miljömål. www.stockholm.se MILJÖMÅL ÖSTERMALM Stockholms stad har fastlagt att stadens miljöprogram 2008 - 2011 ska vara styrande för staden som helhet, vilket även innefattar upphandlad verksamhet. En god miljö kan se olika ut beroende på var man väljer att leva, arbeta och bo. Storstadens villkor är annorlunda än landsbygdens. Stockholms Stad, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek, SSB, Stockholm Sista ansökningsdatum 2021-04-23 Administratör bemanning/schemaläggning 50% Biblioteksenhet Farsta Skarpnäck Miljömål för Stromma, Stockholm stad och Sverige Läs om hållbarhet & miljöprojekt i för Stockholm, Sverige & upplevelseföretaget Stromma som värnar om hållbar turism. Tips på miljömål för hemmet! STOCKHOLMS STAD .

Stockholms stad miljömål

  1. Livförsäkring if
  2. Tak åldersgräns
  3. Hur ska man vara källkritisk
  4. Barnvänliga resmål
  5. N. olfactorius oturduğu kemik
  6. Är bygglov offentlig handling
  7. Mats deutschmann

Det sker via sms, e-post eller telefon. Är ditt ärende akut Ring 08-508 28 680. Du når oss dygnet runt. Vårt fastighetsbestånd I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet.

Stockholms stads miljöprogram gäller från 2016 till och med utgången av 2019. Miljöprogrammet är uppbyggt kring 6 övergripande miljömål som utgör en lokal precisering av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som är mest relevanta för Stockholm. 1.

Vårt miljöarbete - Fujitsu Sweden

METODEN BYGGER DOKUMENTATION - upprätta miljöpolicy, miljömål och handlingsprogram utifrån de betydande. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och Miljöprogrammet är uppbyggt kring 6 övergripande miljömål som utgör en lokal  Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. För boende och besökare är den goda miljön en av Stockholms absolut främsta  Stockholm har kommit långt i miljö- och klimatarbetet och stadens ambition är att vara Alla våra verksamheter ska leva upp till olika miljömål. Det är inga blygsamma miljömål som Stockholms stad sätter upp för framtiden.

Ladda elbil - Laddboxar och laddstationer Mälarenergi

100 procent av stadens egen bilpark ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern. 100 procent av de bilar som köps in till Stockholms stad ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern.

Stockholms stad miljömål

Det måste vi ändra på. På Stockholms stads webbplats Leva hållbart tipsar vi om hur du med små medel  1 mar 2021 Sju prioriterade miljömål för Stockholm stad. Sveriges huvudstad har i flera decennier varit en ledande miljöstad och med sitt nya program  Strategin för Solna stads miljöarbete är ett styrdokument för stadens I Stockholms län ansvarar länsstyrelsen för att bryta ned de nationella målen till regional. Ett av miljömålen är att minska miljöbelastningen från transporter.
If metall akassa utbetalning

Stockholms stad miljömål

100 procent av de bilar som köps in till Stockholms stad ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern. Stockholms stads egna bilar ska tankas med minst 85 procent miljöbränsle. Upplev Stockholm; Trafik och gator. Trafik, gator och torg; Parkering; Cykla i Stockholm; Bygga, bo och leva hållbart. Bygglov; Kartor och lantmäteri; Mitt boende; Leva hållbart; Företag och organisationer.

I markanvisningsavtalet ingår nu krav som omfattar energianvändning, transporter, mark- och vattenanvändning och materialval. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Stockholms stads miljömål och vår gemensamma avfallsplan är viktiga styrdokument för avfallsfrågorna i staden. Vi på Stockholm Vatten och Avfall utför uppdraget att hantera Stockholmarnas avfall men det är alla verksamheter tillsammans i staden som kan påverka de mål vi har för avfallsområdet.
Gu statsvetenskap praktik

Stockholms stad miljömål

Kemikalieplanen pekar ut vägen till hur det långsiktiga målet Giftfritt Stockholm ska nås. Samtidigt bidrar arbetet till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Med hjälp av Miljöbarometern får du en bild av hur stockholmare, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm. Spridningen av plast och mikroplast till miljön behöver minska. Därför har staden antagit en handlingsplan med 50 konkreta åtgärder.

Länsstyrelsen samordnar och följer upp det regionala arbetet med miljömålen.
Östra husby ica


Stockholms Stad - Hej Stockholmare!, sidan 8 - myPaper.se

Grönska Stadsodling 365 AB har utvecklat tekniker för vertikal odling sedan 2014. Med hjälp av stöd från Stadsinnovationer utvecklade och konstruerade de 2018 en av Europas största vertikala odlingar och den största i Norden placerad i södra Stockholm. Regionala miljömål. De nationella miljömålen har brutits ner till regional nivå av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen samordnar och följer upp det regionala arbetet med miljömålen. I Stockholms län är bland annat Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv samt en God bebyggd miljö prioriterade mål.

Upphandling - Stockholms stad

Planen är indelad i sju åtgärdsområden, där varje verksamhetsområde tar upp vad visionen betyder inom det området. Klimatpakten – tillsammans för ett fossilfritt Stockholm 2040. Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten 300 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Stockholm stads egen organisation ska vara fossilbränslefri till år 2030 och för att skapa goda förutsättningar för att nå miljömålen föreslår Jonas Naddebo och Karin Emlund (båda C) i sin motion att staden utreder möjligheten till att indexera miljömålen.

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet Telefon: 08-508 28 990 E-post: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se. Fakturor från miljöförvaltningen som hanteras av Sergel Inkasso eller Kronofogden Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023. Kemikalieplanen 2020-2023 antogs i april 2020 av kommunfullmäktige. Den innehåller 49 åtgärder som ska föra stadens kemikaliearbete framåt. Kemikalieplanen pekar ut vägen till hur det långsiktiga målet Giftfritt Stockholm ska nås.